Обадете се

адв. Мануел Тепеликян

Аз съм Мануел Тепеликян, роден съм през 1988 г. в град Варна. През 2007 г. завърших Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – гр. Варна. През 2012 г. завърших Великотърноския университет „Св. св. Кирил и Методий“ специалност „Право“. В периода от 2013 – 2015 г. бях служител в служба „Военна полиция“. В периода от 2015 – 2017 г. съм заемал длъжността „юрисконсулт“ в няколко частни дружества, а от 2017 г. съм авокат и член на Сторазагорска адвокатска колегия. Семеен съм с едно дете.