Обадете се

Предлагани услуги

chat

Консултации

Незабавно дадени от нас устни и писмени консултации във връзка с направен отказ от страна на застрахователя по застраховка „Каско“ или „Гражданска отговорност“ да бъде изплатено застрахователно обезщетение, занижено обезщетение или относно правата Ви като пострадал при ПТП.

...
chat-database

Правна консултация за получаване на обезщетение

Ние ще ви разясним действията, които можете да предприемете за получаване на справедливо застрахователно обезщетение от застрахователна компания при настъпило застрахователно събитие. Всяко едно необходимо действие, ще бъде подробно разяснено от нашият екип.

...
file

Изготвяне на възражения

Нашата кантора изготвя писмено жалбата Ви към съответната застрахователна компания, като надлежно и точно излага Вашия проблем и определя Вашите искания. Ние прилагаме и съответните документи, които сте ни предоставели и имат отношение към случая.

...
document-belt

Изготвяне на претенция

При неполучено обезщетение ние можем да предявим претенция от Ваше име и във Ваша полза към съответното застрахователното Дружество, като размера й ще бъде съобразен с установената съдебна практика по този вид казуси.

...
judge

Правна защита пред застрахователни компании

При настъпване на застрахователно събитие ние ще ви изготвим цялостна концепция за предявяването на претенции пред съответната застрахователна компания. Като е възможно да се стигне до извънсъдебното решаване на съответния спор.

...
cort

Специализирана адвокатска защита пред съда

Спомагаме за подготовка и изготвяне на искови молби срещу застрахователи за претендиране на имуществени и неимуществени вреди. Ние ще Ви представляваме процесуално пред всички съдебни инстанции.

...

Доверете ни се

  • no-money

    Неизплатено обезщетение

    Според Кодекса за застраховането, застрахователните компании трябва да определят и изплатят размера на обезщетението или да откажат плащане в 15 дневен срок след представянето на претенцията от страна на застрахования. При неизплатено обезщетение не се колебайте да ни потърсите, ние ще предприемем действия за получаване на максималното обезщетение, което заслужавате.

  • pay

    Частично изплатено обезщетение

    Нашият екип изготвя възражения и подготвя процесуални действия срещу застрахователни компании, от които сте получили някакво обезщетение, но то е частично или непълно. Като специалисти по законодателно право Ви даваме възможност да получите професионална защита на интересите си, като Ви гарантираме получаване на дължимото Ви обезщетение в по-висок размер и в разумни срокове.